Konstrukcji
dachowych

Steam-Band

 
Taśma papierowa z wodoodporną włˇkniną
z przędzy HDPE, paroprzepuszczalna.
Sklejanie paroprzepuszczalnych folii dachowych.