Izolacji akustycznej

PUR-pianka akustyczna

 
Tworzywa piankowe o strukturze otwartej na bazie poliuretanu.
Produkt ma zastosowanie przy wytłumaniu maszyn ,urządzeń
klimatyzacyjnych, w przemyśle samochodowym (wytłumianie
silników i bagażników, itd), w budownictwie –profile