Izolacji akustycznej

Phonoterm 800

 
To innowacyjny materiał izolacyjny na bazie
włˇkna tekstylnego do tłumienia odsprzężeń i
odgłosu krokˇw.