Konstrukcji
dachowych

Aeroflex

 
Aeroflex to znak jakościowy dla
optymalnej wentylacji i uszczelnienia
wg normy DIN 4108. Dostępny w
najróżniejszych wariantach do kalenicy
i krawędzi narożnych. Aeroflex
można stosować na wszystkich
rodzajach dachów.